Utviklingsprosjekter

Ottar Bergersen & Sønner AS (OBSAS) med tilknyttende selskaper har en betydelig eiendomsportefølje innenfor industri, næring, bolig og fritid i Nordland og Troms. Bedriften har i tillegg flere masseuttak under utvikling i samme region.

Vi opplever økt interesse for regionen fra investorer og fond (private equity). Ikke minst i forbindelse med utbygging av E10 Hålogalandsveien. OBSAS har høy kompetanse innen prosjektutvikling og regulering/planarbeid. Gjennom regionale og nasjonale samarbeidspartnere kan vi tilby attraktive, fleksible og lønnsomme løsninger innenfor prosjektutvikling.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre om mulighetene.

Forretningsutvikler – Arne Hanssen
Mobil: 94152976
E-post: arne.hanssen@obsas.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt

Eksempel på utviklingsprosjekt

Helhetlig utvikling av industri og næring i området Kobbvågen – Bulistranda, Bø i Vesterålen

Det nylig regulerte industriområdet Bullistranda er en naturlig videreutvikling av området som tidligere er regulert til råstoffutvinning, Kobbvågen Knuseverk AS i dag tar ut  høykvalitets gabbro. De nye industriarealene er et komplementært tilskudd til steinbruddet i Kobbvågen, og gir mulighet til økt videreforedling og verdiskapning på råstoff og ressurser fra Kobbvågen. I tillegg vil de legge til rette for at nye aktører kan etablere seg i området.

Industriområde i 3D - Utviklingsprosjekt

Industriområdene i området vil i årene framover kunne utvikles til å inneholde en helt annen type virksomheter enn det en finner i Kobbvågen i dag. På de nye arealene vil det være industriaktiviteter knyttet til f. eks marin og maritim virksomhet – eller aktivitet knyttet til havvind, hydrogen eller logistikk ifm framtidig utnyttelse av ressurser i havområdene i nord.

Industriområde i 3D

Illustrasjonen ovenfor viser hvordan det regulerte området Bulistranda kan utnyttes, inkludert hvordan ny trasè for FV915 legger seg i terrenget. De nye næringsarealene utgjør totalt SA 105 dekar.