Referanseprosjekter

Fiber og kabel på Andøya

Byggherre: Andøy Energi nett AS
Byggetid: Høst 2021 – Vår 2022

Prosjektet omfatter graving og pløying av nærmere 40 000 meter med fiberrør og høgspentkabler, boring gjennom veg og opparbeidelse av tomter til trafostasjoner og kryssing av vassdrag. Dette er et prosjekt som i all hovedsak har vært utført på myrområder.

I forbindelse med utbyggingen er det blitt brukt spesialtilpasset utstyr som gravemaskiner med bredbelter og tråkkemaskin for pløying av fiberrør.

Ånstadsjøen Sortland

Byggherre: Ånstadsjøen Eiendom AS
Byggetid: 2022

Sortland ekspanderer, det fylles ut nytt industriområde i sjø ved Ånstadsjøen. Sjøfyllingen strekker seg over 20 000 kvadratmeter, det vil si 20 mål, og totalt fylles det inn 134 000 kubikkmeter med masser. Mengden tilsvarer nesten 9 000 lastebillass, tilført området med biler med ekstra lange lastebilkasser.

I tillegg til utfylling, så utføres det mudring i sjetéen. Arealet erosjonssikres og pyntes med plastringsstein rundt hele fyllingen. Området forventes ferdigstilt høsten 2022.

Tabellen nedenfor viser et utvalg av prosjekter som OBSAS har leveranser på i 2022 – listen er på ingen måte uttømmende. Oversikten dokumenterer uansett ulike krav til kompetanse og utstyr som kreves for å kunne levere tjenester i et såpass vidt spekter som det OBSAS gjør.

Utvalg av prosjekter - 2022
Nordlaks – diverse grunnarbeider
Inntaksledning Forfjord
Distribusjonsledning Forfjord
Hotell Richard With PEAB
Hoppensprett Barnehage - Hadsel
Jennestad Vannverk
VA Kongsvik
Åntadsjøen næringsareal – utfylling i sjø
FV835 ENGELØYA
Evenes tomteselskap - grunnarbeid
Sortland Sykehjem - grunnarbeid
Nettmontasje Straume-Vea
Nettmontasje Straume-Vea
Spordrift prosjekt Narvik
Holmen Lakseslakteri - grunnarbeid
Trollfjord Nett - Entreprenøravtale