Ottar Bergersen & Sønner har moderne utstyr som gjør at vi kan tilby et mangfold av tjenester til det private og det offentlige markedet. Har du behov for konsultasjon eller rådføring vedrørende et prosjekt som du vil realisere, så stiller vi oss disponibel til det.

Dette er noen av tjenestene vi kan tilby:

 • Opparbeidelse av tomt
 • Graving kabel/ledning/vanntilførsel
 • Salg av masser
 • Veibygging
 • Asfaltering
 • Brøyting og vedlikehold av vei
 • Transport av vare/maskin/utstyr
 • Spyling vannrør/kloakk
 • Fundamentering av bygg og/eller objekter
 • Sprenging
 • Riving
 • Tining av vannrør
 • Konsultasjon
SingelGrusPukk
 • 2-6 (Strøsand)
 • 2-8
 • 8-16
 • 11-16
 • 8-22
 • 0-8
 • 0-16 (Veigrus)
 • 0-22
 • 0-32
 • 0-64
 • 10-64
 • 32-64
 • 20-120
 • 64-120Ta kontakt for en vennlig og uforpliktende samtale. Vi kommer gjerne på befaring!