Vi påtar oss både små og store oppdrag for både private og det offentlige. Disse prosjektene har en anbudssum opp mot eller over 1 million kroner. Ut over disse har vi en del vedlikehold- og opprustningsprosjekter. Prosjektene er delt inn i årene oppstartsdato var satt, mens flere av disse gikk over flere år.

201720162015201420132012
Vinterdrift Vesterålen Vest/Nord
Høyspent Saura
Langnesvika industriområde
VA-anlegg Munningsletta
Sanering VVA Kirkegata
Brøyting Kommunale veier
Vinterdrift Vesterålen Vest / Nord
Vinterdrift Vesterålen
Ibestad Skole
FV 837 Høkfjorden
FV 131 Hamnvik
Leskur/søppeldunker Lofoten/Vesterålen
Molo Skårvågen
Brøyting FV SVV
Asfaltering FV - Bøpakken
Asfaltering av Kommunale Veier
Ny tomt Barnehage Vinje
Kommunal Brøyting
Vinterdrift SSV Bø/Andøy
Fv 888 Morfjord
G/S-veg Evenskjær
Vannledning Andøy Fiskemottak
Brøyting Bø i Vesterålen
Asfaltering Fv862, Fv861 - Gimsøy
Vei Smines ombygging

Sist oppdatert: 21.Mars, 2017